Our forum runs best with JavaScript enabled !

Đô’ ai biet hát karaoke

View previous topic View next topic Go down

Đô’ ai biet hát karaoke  Empty Đô’ ai biet hát karaoke

Post by HangHang Fri Nov 11, 2022 3:04 pm

Đêm Phüöng Nam näm nghe bà Bành cai~ lô.n .

Hát câu này vui lam .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Đô’ ai biet hát karaoke  Empty Re: Đô’ ai biet hát karaoke

Post by HangHang Fri Nov 11, 2022 5:04 pm

Vö bieu chông wuét nhà …

Dài phúc sau vô vê hoi :

_ Anh có lao nhà luôn chua ?

Chông đáp :

_ Bà bieu quét nhà , đâu có bieu lau nhà .

Vö Lai nhay :

_ Hôm qua tui kêu đi ngu , ông đâu có ngu , tui khg có bieu mà ông làm chuyen đó .

Vö nói xong chông đü’nf Lên đi lau nhà .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum