Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chê’t cái mother Putin ….

View previous topic View next topic Go down

Chê’t cái mother Putin …. Empty Chê’t cái mother Putin ….

Post by HangHang Sat Dec 24, 2022 5:40 pm

Feb. 26 , 2022. .

Nga doi bomb Ukraine vì PHI QUÂN Su HÓA …..

Ông nào đó đäng thông tin sai lêch bi vô tù 12 näm ….

Hôm qua ….. Ông Putin tü’c điên nguoi vì T.T. Ukraine trip to U.S.A. mang vê Patriot missile , Putin chông khu la òm toi ….. Se Huy duet Patriot ….

Tü’c quá Lên cön đien , truoc tình tuc ông nói là chiê’n tranh ( War. ) ….

Gio có nguoi đòi Kien ông Putin đüa tin sai lê’ch .

Cái mỏher Putin .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum