Our forum runs best with JavaScript enabled !

Mass shooting …. Monterey Park ….

View previous topic View next topic Go down

Mass shooting …. Monterey Park …. Empty Mass shooting …. Monterey Park ….

Post by HangHang Mon Jan 23, 2023 5:20 pm

Cho tê’t gân nhà tui ….

Nguoi chet “ My Nhan “ làm trong mall cua tui ….

Bà 65 ys. ….

Giá quân thu 6 cua tui ….

Cách đây 2 Tuan …. Tui thoáng thâ’y chi My hô’n thoát thân …. Tay trong tay tüng täng nhay nhót tuoi cuoi ….

Tui râ’t â’n tuong …. Chóp mat mot cái thì thâ’y chi My đi đü’ng bình thuong đang đi tö’i restroom . Tui nghi tui bi óa mat .

Đuoc to chi My chê’t tui hê’t hön .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum