TTO - UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt đề án kinh doanh loại hình xổ số tự chọn thủ công trên địa bàn tỉnh Bến Tre và giao cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre thực hiện.