Our forum runs best with JavaScript enabled !

Hướng dẫn các Kỹ thuật ghép mai

View previous topic View next topic Go down

 Hướng dẫn các Kỹ thuật ghép mai  Empty Hướng dẫn các Kỹ thuật ghép mai

Post by buiductrung Mon Jul 17, 2023 3:09 am


Có một số kỹ thuật ghép mai khác nhau mà bạn có thể áp dụng để tạo ra cây mai ghép với những đặc điểm và mẫu lá mong muốn. Dưới đây là một số kỹ thuật ghép mai phổ biến:
Ghép mai qua đốt cành (Ghép trên): Đây là kỹ thuật ghép mai thông dụng nhất. Bạn cần chuẩn bị một cành mai trưởng thành (cành chủ) và một cành mai con (cành con). Tiến hành cắt một phần của cành chủ, tạo ra một vết xẻ. Tiếp theo, cắt một phần của cành con thành hình một khối hình vuông hoặc chữ nhật, sao cho phù hợp với vết xẻ trên cành chủ. Ghép hai phần này lại với nhau, đảm bảo vết xẻ và khối cành con khớp với nhau. Sau đó, sử dụng băng keo hoặc vật liệu khác để gắn kết chặt các phần lại với nhau.
Bài viết tham khảo: Tổng hợp những nguồn bán mai vàng tết giá sỉ
 Hướng dẫn các Kỹ thuật ghép mai  Hinh-anh-hoa-mai-vang-dep-don-tet-1
Ghép mai qua cành (Ghép dưới): Kỹ thuật này tương tự như ghép mai qua đốt cành, nhưng với vị trí ghép ngược lại. Bạn cắt một phần cành chủ ở phía dưới và cắt một phần cành con thành hình vuông hoặc chữ nhật phù hợp. Sau đó, ghép cành con vào vết xẻ phía dưới của cành chủ và gắn kết chặt lại.
Ghép mai qua mắt (Ghép mắt): Kỹ thuật ghép mắt thường được sử dụng để ghép các loại mai có mẫu lá đặc biệt. Bạn cần chuẩn bị một cành mai chủ và một mắt mai (một phần của cây mai có mẫu lá đặc biệt). Tiến hành cắt một phần cành chủ thành hình chữ U hoặc hình V nhỏ, tạo ra một vết xẻ. Tiếp theo, cắt một phần của mắt mai sao cho phù hợp với vết xẻ trên cành chủ và ghép mắt mai vào đó. Sử dụng băng keo hoặc vật liệu khác để gắn kết chặt các phần lại với nhau.
Ghép mai qua môi (Ghép môi): Kỹ thuật ghép môi thường được sử dụng để ghép các loại mai có hoa đặc biệt. Bạn cần chuẩn bị một cành mai chủ và một môi mai (một phần của cây mai có hoa đặc biệt). Tiến hành cắt một phần cành chủ thành hình một chiếc hình trái tim nhỏ, tạo ra một vết xẻ. Tiếp theo, cắt một phần của môi mai sao cho phù hợp với vết xẻ trên cành chủ và ghép môi mai vào đó. Sử dụng băng keo hoặc vật liệu khác để gắn kết chặt các phần lại với nhau.
Tham khảo thêm: Tông hợp những trang diễn đàn mai vàng uy tín
Ghép mai theo phương pháp T-bud (Ghép nhụy): Phương pháp ghép này thường được sử dụng để ghép các loại mai có hoa đặc biệt. Bạn cần chuẩn bị một cành mai chủ và một nhụy mai (nhụy hoa đặc biệt). Tiến hành cắt một phần cành chủ thành hình chữ T ngắn, tạo ra một vết xẻ ngang. Tiếp theo, cắt nhụy mai sao cho phù hợp với vết xẻ trên cành chủ, bao gồm một phần của cánh hoa và một ít thân. Ghép nhụy mai vào vị trí vết xẻ trên cành chủ và gắn kết chặt các phần lại với nhau.
Ghép mai qua tán lá (Ghép tán lá): Phương pháp này thường được sử dụng để ghép các loại mai có mẫu lá đặc biệt. Bạn cần chuẩn bị một cành mai chủ và một tán lá mai (một phần của cây mai có mẫu lá đặc biệt). Tiến hành cắt một phần cành chủ và tạo một vết xẻ nhỏ trên cành chủ. Đảm bảo tán lá mai có kích thước và hình dạng phù hợp với vết xẻ và ghép tán lá vào đó. Sử dụng băng keo hoặc vật liệu khác để gắn kết chặt các phần lại với nhau.
Ghép mai qua môi (Ghép môi trên): Phương pháp này được sử dụng khi bạn muốn ghép một môi mai (phần có môi đặc biệt) lên cành chủ. Bạn cần chuẩn bị một cành mai chủ và một môi mai. Tiến hành cắt một phần cành chủ và tạo một vết xẻ dọc trên cành chủ. Đảm bảo môi mai có kích thước và hình dạng phù hợp với vết xẻ và ghép môi mai vào đó. Sử dụng băng keo hoặc vật liệu khác để gắn kết chặt các phần lại với nhau.
Ghép mai trên cây mai đã trưởng thành (Ghép trên cây trưởng thành): Phương pháp này được sử dụng khi bạn muốn ghép một loại mai khác lên cây mai đã trưởng thành. Bạn cần chuẩn bị một cành mai trưởng thành và một cành mai muốn ghép. Tiến hành cắt một phần của cành mai trưởng thành và tạo một vết xẻ dọc hoặc ngang. Tiếp theo, cắt một phần của cành mai muốn ghép sao cho phù hợp với vết xẻ trên cành chủ và ghép cành mai vào đó. Sử dụng băng keo hoặc vật liệu khác để gắn kết chặt các phần lại với nhau.
Bài viết liên quan: Những địa điểm có vườn mai giống đẹp nhất hiện nay
Lưu ý rằng việc ghép mai đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm, và quy trình có thể thay đổi tùy thuộc vào loại cây mai và mục đích của bạn. Nếu bạn không tự tin hoặc chưa quen thuộc với kỹ thuật này, hãy tìm hiểu thêm và nhờ sự hướng dẫn từ người có kinh nghiệm hoặc nhờ sự giúp đỡ từ người có hiểu biết về cây mai.

buiductrung

buiductrung


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum