Our forum runs best with JavaScript enabled !

Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa

View previous topic View next topic Go down

Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa Empty Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa

Post by Tu* Khoai Fri Jul 21, 2023 2:28 pm


_________________
LOCK CHUMP UP !

HEY CHUMP! YOU'RE FIRED

CHUMP AKA THE BIG LIE


Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958
Tu* Khoai

Tu* Khoai


Back to top Go down

Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa Empty Re: Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa

Post by Tu* Khoai Mon Jul 31, 2023 5:13 pm

Postwar Saigon © (Rare unedited scenes from 1986)


_________________
LOCK CHUMP UP !

HEY CHUMP! YOU'RE FIRED

CHUMP AKA THE BIG LIE


Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958
Tu* Khoai

Tu* Khoai


Back to top Go down

Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa Empty Re: Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa

Post by Tu* Khoai Tue Aug 01, 2023 4:15 pm

Chợ Lớn 1992


_________________
LOCK CHUMP UP !

HEY CHUMP! YOU'RE FIRED

CHUMP AKA THE BIG LIE


Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958
Tu* Khoai

Tu* Khoai


Back to top Go down

Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa Empty Re: Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa

Post by Tu* Khoai Thu Aug 03, 2023 5:46 pm

Ngược dòng thời gian thì thấy một Sài Gòn hoa lệ ..Cái rồi sau khi "giặc từ ngoài bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào" thì Sài Gòn trở thành điêu tàn .

Fast forward tới năm 2020 Đại Dịch Cô VyVà dưới đây là Sài Gòn của tháng 8 2023 > Rên quá sức ..


_________________
LOCK CHUMP UP !

HEY CHUMP! YOU'RE FIRED

CHUMP AKA THE BIG LIE


Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958 Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa 2023431958
Tu* Khoai

Tu* Khoai


Back to top Go down

Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa Empty Re: Nhịp Sống Sài Gòn Thời Xưa

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum