Our forum runs best with JavaScript enabled !

Joe Biden tên tổng thống khét tiếng tham nhũng bị impeach…

View previous topic View next topic Go down

Joe Biden tên tổng thống khét tiếng tham nhũng bị impeach… Empty Joe Biden tên tổng thống khét tiếng tham nhũng bị impeach…

Post by ThanhMai2018 Fri Aug 25, 2023 7:17 pm

Joe Biden tên tổng thống khét tiếng tham nhũng, gian lận bầu cử và bất tài vô dụng đang trong tiến trình bị impeach vì tội tham nhũng với số tiền lớn … Tên tổng thống này vì lợi ích riêng của cá nhân và gia đình của hắn nên đã tham nhũng một số tiền lớn và đã nguy hại đến lợi ích và an toàn của nước Mỹ … Tên tổng thống như vậy cần phải nhốt vô tù càng sớm càng tốt chứ thôi để càng lâu thì an ninh và loi ích quốc gia của nước Mỹ cũng bị tiêu điều dưới tay của tên tổng thống tham nhũng và bất tài vô dụng này …


https://youtu.be/wZuoUhYdOkA?si=YQDCTEJYq7IXgNcu
ThanhMai2018

ThanhMai2018


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum