Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thời tiền sữ cũa Do Thái ....

View previous topic View next topic Go down

Thời tiền sữ cũa Do Thái .... Empty Thời tiền sữ cũa Do Thái ....

Post by HangHang Sat Oct 21, 2023 12:32 pm

Tui đọc bên cái thớt cũa ông Tám , tui post khg được .....

Cóc ở đái giếng ....

Lịch sữ cũa Do Thái ....

Do Thái bị mất nước .... Sau 20 năm Do Thái quật ngượt chiến sự và lấy lại đất nước ....

Tụi nó chiếm đất nước cũa người ta quá lâu rồi tự cho là cũa mình cho đến ngày nay ....

Người Do Thái thông minh nhất thế giới .... Có nhiều nhà bát học trên địa cầu mà cã thế giới ai ai cũng muốn được có .

Nước Mỹ cũng dzớt được dài nhà bác học cũa Do Thái làm cũa riêng .

Giống như người Việt mình có quốc gia lâm thời , nhưng chĩ là có tiếng cho lũ chó lợi dụng kiếm tiền mà thôi .

Khg tin thì bà con có thễ kiễm chứng lịch sữ lại coi tui nói đúng hay sai ....

Bà con muốn nói chính trị thì hãy đọc và học lại lịch sữ  rồi hãy nói .

Tui được má cũa tui dạy .... Kỹ lắm ..... Lúc nhỏ sách cũa thư diện tui đọc gần hết , khg cần biết sách gì .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Thời tiền sữ cũa Do Thái .... Empty Re: Thời tiền sữ cũa Do Thái ....

Post by Apple1 Tue Oct 24, 2023 11:37 am

HangHang wrote:Tui đọc bên cái thớt cũa ông Tám , tui post khg được .....

Cóc ở đái giếng ....

Lịch sữ cũa Do Thái ....

Do Thái bị mất nước .... Sau 20 năm Do Thái quật ngượt chiến sự và lấy lại đất nước ....

Tụi nó chiếm đất nước cũa người ta quá lâu rồi tự cho là cũa mình cho đến ngày nay ....

Người Do Thái thông minh nhất thế giới .... Có nhiều nhà bát học trên địa cầu mà cã thế giới ai ai cũng muốn được có .

Nước Mỹ cũng dzớt được dài nhà bác học cũa Do Thái làm cũa riêng .

Giống như người Việt mình có quốc gia lâm thời , nhưng chĩ là có tiếng cho lũ chó lợi dụng kiếm tiền mà thôi .

Khg tin thì bà con có thễ kiễm chứng lịch sữ lại coi tui nói đúng hay sai ....

Bà con muốn nói chính trị thì hãy đọc và học lại lịch sữ  rồi hãy nói .

Tui được má cũa tui dạy .... Kỹ lắm ..... Lúc nhỏ sách cũa thư diện tui đọc gần hết , khg cần biết sách gì .

Hay! Má của bà hay quá! Bà được má của bà dạy kỹ lắm cho nên cuối đời bị bệnh mà còn được bà lôi ra mà chửi .  Giỏi!

Bà nói lúc nhỏ bà đọc gần hết sách của thư viện … Giỏi!  Cho nên nhờ vậy mà viết sai chính tả tùm lum và câu cán thì lủng cũng … Đi uống thuốc dùm một cái đi bà khùng. Bà khùng này bả có bịnh nổ còn hơn đại bác nữa …
Apple1

Apple1


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum