Our forum runs best with JavaScript enabled !

DinhT xao LLLL .

View previous topic View next topic Go down

DinhT xao LLLL . Empty DinhT xao LLLL .

Post by HangHang Sat Nov 04, 2023 10:14 pm

Thằng này quá xạo luôn ....

Đọc cái thread nó nói về chùa .... Người đưa tiền cho chùa cúng cơm ..... Rồi sân si V.V. .....

Con người cũa DinhT và gia đình kễ cã má cũa DinhT .... Rất là tham ăn .... Nên chú ý về miếng ăn .....

Má cũa DinhT già rồi đi chùa về thì xí xô xí xào với con gái kễ lể về thức ăn rồi nói xấu người trong chùa sân si ....

Chị cũa DinhT với má khg khác vì họ .... nói họ thì sân si , chị và má cũa DinhT. thì bêu xấu người ta sau lưng ....

Tự do ngôn luận .... Ích ra người ta ăn ngay nói thẵng .... Còn má cũa DinhT hèn hạ nói xấu sau lưng .

Có lòng đi chùa thì phải hiễu " Lòng dị tha "

Nếu đi chùa thì ai làm gì kệ ai .... NHân vô thập toàn .

Khi đến chùa thì lòng nên bình thãng .... Ai ăn nhiều ăn ích gì kệ ai .

Dù cho có đưa tiền mà thức ăn khg đủ thì cũng khg nên nói .... Hãy đứng khía cạnh khác rồi hãy phán đóan .... Nhiều khi người làm công hoả có nấu đủ , nhưng vì chùa kẽ ra người vô đói bụng thấy thức ăn thì ăn thôi ... Nếu đói thì về nhà ăn hoặt ra ngoài ăn , khg có đói chết đâu mà chú ý kỹ .

DinhT nói :
_ Suy cho cùng đi chùa chả có gì hay !? ( DinhT chỉ đi khi " Cảm thấy " cần mà thôi .)

Đu má thằng DinhT sất sượt ..... Cần như thế nào gọi là cần ? .... Chổ này tui cho là thứ dân ăn cháo đá bát .

Tấc cả mọi người khi đến chùa thì nên hướng về Phật mới đúng .

Hai má con .... Chị và má cũa DinhT. bêu xấu người ta nên bị Trời phạt về nhà vừa ói vừa ĩa .

Chùa là nơi hiển linh thần thánh ....

Nhiều khi lòng tui sân si .... Con ma ác cũa tui rạo rực thì tui vô chùa tụng kinh ngồi nghe thầy giản .... thì khi về nhà lòng bình thãng hơn nhiều .


avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum