Các nhân viên môi giới địa ốc tại địa phương nói rằng họ chưa từng thấy ai trả giá cao như vậy trong khu vực.