Our forum runs best with JavaScript enabled !

Anh Tư , chị Gà....và ace

View previous topic View next topic Go down

Anh Tư , chị Gà....và ace Empty Anh Tư , chị Gà....và ace

Post by TuTu Wed Nov 29, 2023 12:34 pm

Mơ? thơt' này để học tiếng Anh nha .

Ỷ lai.( vi' du.: bà đo' ỷ lai.ông chồng lo cho ba?hết nên bả đếch care)

Cà chơn'...

Tiếng Anh là chử gì ?( y?lai va ca chon) Xin đa ta.
avatar

TuTu


Back to top Go down

Anh Tư , chị Gà....và ace Empty Re: Anh Tư , chị Gà....và ace

Post by Tu* Khoai Wed Nov 29, 2023 1:57 pm

Ỷ Lại > có nhiều từ tuỳ theo ngữ cảnh > Depending, Leaning on, relying on, trusting, counting on someone else's to support; và còn chữ này thì hơi "mạnh" > nó là Leeching ...

Cà Chớn hay Cà Cháo > Jerk. That guy is such a jerk . Shut up! you jerk.

_________________
LOCK CHUMP UP !

HEY CHUMP! YOU'RE FIRED

CHUMP AKA THE BIG LIE


Anh Tư , chị Gà....và ace 2023431958 Anh Tư , chị Gà....và ace 2023431958 Anh Tư , chị Gà....và ace 2023431958 Anh Tư , chị Gà....và ace 2023431958 Anh Tư , chị Gà....và ace 2023431958
Tu* Khoai

Tu* Khoai


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum