VTV.vn - Trong thời gian tới, phần mềm sẽ được thí điểm các chức năng tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên trước khi mở rộng triển khai trên toàn quốc.