Our forum runs best with JavaScript enabled !

DELETE@

Page 3 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

View previous topic View next topic Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Fri Jul 30, 2021 5:01 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Bộ tính camping 365 days out of a year ha?! Laugh

Hihi, why not cưng?

Chật chọi neu la L chac L bực bọi lắm

Không chật đâu. Ban ngày lái xe đi chơi, đến chỗ chơi thì xuống chơi. Chơi mệt thì lên xe nghĩ. Tren RV thì chẵng thiếu thứ gì nếu biết sắp xếp chuẩn bị. Chỉ hơi phiền là phải đến chỗ RV camping để dump waste thôi.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Fri Jul 30, 2021 5:04 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, why not cưng?

Chật chọi neu la L chac L bực bọi lắm
 Chỉ hơi phiền là phải đến chỗ RV camping để dump waste thôi.

Haha thank goodness its a man’s job! :Giggling:
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Fri Jul 30, 2021 5:15 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Chật chọi neu la L chac L bực bọi lắm
 Chỉ hơi phiền là phải đến chỗ RV camping để dump waste thôi.

Haha thank goodness its a man’s job! :Giggling:

Yes. But you can pay the others to do it for you at the camping waste.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Fri Jul 30, 2021 5:21 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
 Chỉ hơi phiền là phải đến chỗ RV camping để dump waste thôi.

Haha thank goodness its a man’s job! :Giggling:

Yes.  But you can pay the others to do it for you at the camping waste.

Oh really?? I would rather paid someone to do it for me!!
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Fri Jul 30, 2021 5:27 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Haha thank goodness its a man’s job! :Giggling:

Yes.  But you can pay the others to do it for you at the camping waste.

Oh really??  I would rather paid someone to do it for me!!

Yes. They can clean up and wash the entire RV, fill up water, gas, and check everything to ensure it is safe and useable. All you need is just to pay for the package.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Fri Jul 30, 2021 5:29 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Yes.  But you can pay the others to do it for you at the camping waste.

Oh really??  I would rather paid someone to do it for me!!

Yes.  They can clean up and wash the entire RV, fill up water, gas, and check everything to ensure it is safe and useable.  All you need is just to pay for the package.

Thats awesome!!

We’re thinking of getting a travel trailer and a pick up truck to tow it.
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Fri Jul 30, 2021 5:35 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Oh really??  I would rather paid someone to do it for me!!

Yes.  They can clean up and wash the entire RV, fill up water, gas, and check everything to ensure it is safe and useable.  All you need is just to pay for the package.

Thats awesome!!

We’re thinking of getting a travel trailer and a pick up truck to tow it.

Hihi, nói ông xã cưng phải chuẩn bị trước cho tất cả tình huống có thể xảy ra thì mới khởi hành. Chẵng hạn, ban đêm có ma gõ cọc cọc bên ngoài, chó sói tru, súng bắn đùng đùng, hoặc ugly guys try to break in.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Fri Jul 30, 2021 5:41 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Yes.  They can clean up and wash the entire RV, fill up water, gas, and check everything to ensure it is safe and useable.  All you need is just to pay for the package.

Thats awesome!!

We’re thinking of getting a travel trailer and a pick up truck to tow it.

Hihi, nói ông xã cưng phải chuẩn bị trước cho tất cả tình huống có thể xảy ra thì mới khởi hành.  Chẵng hạn, ban đêm có ma gõ cọc cọc bên ngoài, chó sói tru, súng bắn đùng đùng, hoặc ugly guys try to break in.

We have a couple of tasers for that anh!
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Fri Jul 30, 2021 5:45 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Thats awesome!!

We’re thinking of getting a travel trailer and a pick up truck to tow it.

Hihi, nói ông xã cưng phải chuẩn bị trước cho tất cả tình huống có thể xảy ra thì mới khởi hành.  Chẵng hạn, ban đêm có ma gõ cọc cọc bên ngoài, chó sói tru, súng bắn đùng đùng, hoặc ugly guys try to break in.

We have a couple of tasers for that anh!

Great! Cưng bắn được không?
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Fri Jul 30, 2021 5:47 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, nói ông xã cưng phải chuẩn bị trước cho tất cả tình huống có thể xảy ra thì mới khởi hành.  Chẵng hạn, ban đêm có ma gõ cọc cọc bên ngoài, chó sói tru, súng bắn đùng đùng, hoặc ugly guys try to break in.

We have a couple of tasers for that anh!

Great!  Cưng bắn được không?
L khong giam .. tới chừng đo moi biet
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Fri Jul 30, 2021 5:51 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

We have a couple of tasers for that anh!

Great!  Cưng bắn được không?
L khong giam .. tới chừng đo moi biet

NO, you have to know how to shoot. Ask your husband to take you to the shooting range. Don't count only on him.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Fri Jul 30, 2021 5:54 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Great!  Cưng bắn được không?
L khong giam .. tới chừng đo moi biet

NO, you have to know how to shoot.  Ask your husband to take you to the shooting range.  Don't count only on him.

Just point at the target and shoot whats so hard about that?? scratch
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Fri Jul 30, 2021 6:02 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
L khong giam .. tới chừng đo moi biet

NO, you have to know how to shoot.  Ask your husband to take you to the shooting range.  Don't count only on him.

Just point at the target and shoot whats so hard about that?? scratch

You need to take shooting class.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Fri Jul 30, 2021 6:16 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

NO, you have to know how to shoot.  Ask your husband to take you to the shooting range.  Don't count only on him.

Just point at the target and shoot whats so hard about that?? scratch

You need to take shooting class.  

I havent heard of anyone taking a taser class before— gun shooting class maybe DELETE@ - Page 3 75440789
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Fri Jul 30, 2021 10:06 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Just point at the target and shoot whats so hard about that?? scratch

You need to take shooting class.  

I havent heard of anyone taking a taser class before— gun shooting class maybe DELETE@ - Page 3 75440789

Hihi, ý anh gù nói cưng phải học bắn súng thiệt.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Fri Jul 30, 2021 11:25 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

You need to take shooting class.  

I havent heard of anyone taking a taser class before— gun shooting class maybe DELETE@ - Page 3 75440789

Hihi, ý anh gù nói cưng phải học bắn súng thiệt.  

No way! I'm a big chicken. *cluck* *cluck* DELETE@ - Page 3 75440789
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by hoàng tử lưng gù Sat Jul 31, 2021 6:43 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

I havent heard of anyone taking a taser class before— gun shooting class maybe DELETE@ - Page 3 75440789

Hihi, ý anh gù nói cưng phải học bắn súng thiệt.  

No way!  I'm a big chicken.  *cluck* *cluck* DELETE@ - Page 3 75440789

Người ta nói phụ nữ ác hơn đàn ông đó cưng. You must know how to defend, not just for yourself, but for your husband, and your kids.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by Rice Sat Jul 31, 2021 9:44 pm

RV của BB quá đẹp luôn but I still prefer staying at a hotel Smile
avatar

Rice


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Sat Jul 31, 2021 11:03 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, ý anh gù nói cưng phải học bắn súng thiệt.  

No way!  I'm a big chicken.  *cluck* *cluck* DELETE@ - Page 3 75440789

Người ta nói phụ nữ ác hơn đàn ông đó cưng.  You must know how to defend, not just for yourself, but for your husband, and your kids.

........................................................


Last edited by LoveStory08 on Sat Jul 31, 2021 11:58 pm; edited 1 time in total
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by LoveStory08 Sat Jul 31, 2021 11:04 pm

Rice wrote:RV của BB quá đẹp luôn but I still prefer staying at a hotel Smile

Me too chi Rice— much spacier, ha? Very Happy
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Travel Re: DELETE@

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum