Our forum runs best with JavaScript enabled !

Rau … Muô’n …. Đài Loan .

View previous topic View next topic Go down

Rau … Muô’n …. Đài Loan . Empty Rau … Muô’n …. Đài Loan .

Post by HangHang Mon Jul 11, 2022 3:49 pm

Rau muon Đài Loan …. Cái công cua nó mâp và träng hön công rau muôn cua V.N. ,

Rau muôn V.N. Cái công cua nó dài hön và xanh hön ….

Cái công cua Đài Loan mâp nên mau mén  hön cua V.N. .

Nhüng khi tui än  rau muôn V.N. Hay Đài Loan ngon đieu , cái công hay cái lá mùi vì giòng nhau .

Giá Tien cua Đài Loan mä’c gâ’p đôi .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Rau … Muô’n …. Đài Loan . Empty Re: Rau … Muô’n …. Đài Loan .

Post by LDN Mon Jul 11, 2022 5:37 pm

Mai này chị mua rau muống Đài Loan, bỏ pix dzô đây để ldn so sánh xem sao 😄

_________________
I stand with Ukraine

Cầu nguyện cho Ukraine
LDN

LDN


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum