Our forum runs best with JavaScript enabled !

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:38 pm

LDN wrote:Bro Kahlua thì ldn nhớ khi xưa và cho tới giờ cũng vậy. Bro luôn vui vẻ, yêu đời, 0 có xích mích to tiếng nặng nhẹ gì ai.


Cảm ơn sis .... chị bị ăn hiếp ở nhà :Giggling:

Life 2 short sis .... enjoy as much as we can Hug
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:39 pm

LoveStory08 wrote:
CuTi009 wrote:
LoveStory08 wrote:Your boys must be big now ha anh cu ti?


Yes bé Love ... cu lớn năm nay ra High school, cuối summer này he vô National Guard ... củng mừng nhưng hơi lo .

Wow, le vay?  National Guard = army?


Yes , ... oh ...cu lớn lái xe được 1 năm gồi Thumb Up
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:43 pm

Testing : Destin mấy năm nay :Giggling:

anh Tám ... làm sao bỏ hình lên anh , cảm ơn anh Tám Cheer
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:50 pm

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339661570_219769487400428_9001653093516776087_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MIDcZOV4vb8AX-YIpJX&_nc_ht=scontent-dfw5-1
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:51 pm

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339478554_1403024810474156_14480912671196027_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=sfB8YatLnikAX_jicw_&_nc_ht=scontent-dfw5-2
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:52 pm

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339625509_582556580480171_2888248473575189423_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=kNH-GeoBNiYAX_j73nR&_nc_ht=scontent-dfw5-2
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:52 pm

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339734480_5872910289484856_2935200462218818483_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=moy9vFN-N3gAX_UoXNc&_nc_ht=scontent-dfw5-1
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:53 pm

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339555171_238630715288302_5614606805808601861_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=-ict_Fqr1DQAX8-H60R&_nc_ht=scontent-dfw5-1
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 2:56 pm

Đang remodel lại nhà tắm ... bị bể ống nước .... nên upgrade lại luôn .


Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339763135_2509015905920176_3531847904768458337_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=BYd7vf7AgFUAX_2SQdN&_nc_ht=scontent-dfw5-1


Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339649686_3585113991716799_5682160291947684702_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=5VoheHSr8J0AX8zwynO&_nc_ht=scontent-dfw5-1


Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339569889_6184639988324200_4977869366970214305_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=bkg5spqqXwMAX_QbUJq&_nc_ht=scontent-dfw5-2

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339607519_1331514524084351_1507819368546718141_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Mn8PZk0J3QAAX_UFFKh&_nc_ht=scontent-dfw5-2
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 3:02 pm

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339563340_1588519654994847_4239371690830162151_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=APA2q_cDtBwAX_ZQMuc&_nc_ht=scontent-dfw5-2

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339974912_898526418037184_8175548494469748127_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=CMa64z547L0AX8oBnUE&_nc_ht=scontent-dfw5-1
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 3:22 pm

Old bathroom


Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339755029_894516091770515_8745826716853019310_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=WfYZdkgOY9gAX-_Rxmz&_nc_ht=scontent-dfw5-2

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 339538027_900859681200759_2038980711422320762_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=S71wpKoOmpEAX_3O281&_nc_ht=scontent-dfw5-1


New , almost done ...đang đợi đò ship về .. new mirror và new toilet , new light :Giggling:

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 AMWts8AFaIoSMtZmcluZ30bgyg4qCNC151hQDGoCEAeZ7-4tj3Ch9iw04O39qI_A5OHw5jgpSfHeI2ysoe2LR45Kru-wKdHnVYLG7OFAGbtNRa7J6Xkj_Uo1lAI5wJwr5DQTuw-CTqXMl7xUj_Hy6kCDggdU24OPrSZVaqShZGzqLKgjQIuSqREYI5RhuDFWK6ZsW8wMWDjRdKQ6XhZLfBMxn0ndNgwOP8LF6y9f0vqPeTnmRbKBoQs115H1yThRWuHhiuGPk5yktp84ogYK7VgY4gq5JGD2QNtTavj-bL5Mdmz1PCJ3zdWvgo_8KtBOVBFkolxqLipEVLWKxOd21k38UsT9NDa0lELCdQ2kGpIelVHWXO4nkfJBcYHDnSbKSoYuOJ2zY3Ch3nMxpEpKwg33qahQ7HKjqAel3oj50DjNLhdesVhspySHJq-bc8di3LX2sMdnuixhXFaNQn5ZMrgwacUwZ5CFoC87a8m9qA5KS9fr4DRIP57LCcyiRiYhSC1YR0v92ymUpm5UXkerOJtK-wALUj7DHrzJER9iwSHznylzExYeTen9NeEDrIf5kts8JaRCJIL5T74Os7y0NSWzZvmGAAg6mCfTrXhUrwAT_7uvT3TCHZcfGuqRGTojPcNbQdZ05c54rm6A0ufBnMOh2llC2b_-6HjTvc8FBkKvluaOfMuOC97j-lRBeeK2dDceHDt6NnB0BTql-3y5pmXlizS_uGEWXsTrebxx_C1fJbKaHBgUMXbQ4gFKCINPS9sNe6ENkedH9U5UVY_y7GknGRLRQLVdO6dOCmpNRwlVOKQYHb53gQ3qBu1qnb3mcRoYZ7ClUC1tTgOBoqOVaT3ejLoq-E8iMqSqgh6-V3nkvCE5cZA21nCqarkEH_Z1InSP18CYUmRGL-5sSKgmBu7PAqY=w685-h913-s-no?authuser=0

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 AMWts8DBUitCUjygSY7WyxE3o9dCpdKkVrpdLPncw6-pqlaQQdD2CsFIyDnvvdk3Sk792Rfz9qnQhujaAXK2CX_pnLKjuRgl0CHvh-8NlmxdAuGzxNfUa3SJ5wIoFFa-CKDcjU5EBu68x1ltRyWN1VBI5w-j472FnHa2Mh36e4uYQdThIkXOYIbLqYfw4HvZXCDx1Z1S8K1J_lo3wwnK6M04ygbOIbanTFHdw2VQMhVh4O8Aaf-FKkkwh1kee2sN0k8Zo4Ir7PguJd7UDnT0GijOse2zFJjQFa03Y0m2-v-Zg3Gsccg6sa13yHT7eIodc6ggPWTya7qqto7_-cEnyr8L8TefmGbtxqNZe1_xcPJ8fW630ZFv2QAGGfPkZ4Ln-n7j50zWNGXw2Cn5jvq6UIYK77t-zahlbNm-gaVcxrd1ZYO7EU7PK0y_pq8TGQ7YwT7KfGi5AyqbFJ7itznyxhPuyW9avuLOgVSgoEdujd_dVVk6OIUDUfW3G5qW5TbmE60_wBM2mlXE6RrOEnk3S1soKtu5sJuBTF-RlcdNBlgdssofdIYWt5OCJXHkKzNcJVK-TD_dPdX5qTiYQiK92bjLxy1yFJ4xawM9gZhQS5LwYN1vs9vfWaKEE7rMzY6L8wUclKBxEbnuHXcApV2_vHwiLXlKCBBD_wgmDcBQ3OnJrPiFhy8hWNnwrfQPCaO0n-ar5p7EU19hRhy-qOfWdv8TVU6LKa_GHkaX4dZfNYcsBzms6Jn7WPZ2kXCVKdJybKspu9yIYQ1cVC0XPKH6QuXC5HyAr0RwuSzNUED2qVDgZH8t4MAKb_47Mo6gOmVRN1IIEU0mpBytx7bosMlCAdH3zcjh2JHpJ2NB5gT1A0yJwWyAXqGJle0bCQSHRoaCKmJUrAv7F2Yo6NWHORI079aOnGU=w1217-h913-s-no?authuser=0


Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 A3c13aeebf2e4fbab36370146e0eb3cb

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 SiriusCustomLEDMirrorBathroom


Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 S-l1600
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by 8DonCo Tue Apr 04, 2023 3:29 pm

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 775403390 Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 775403390 Thumb Up Thumb Up

_________________
Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by LDN Tue Apr 04, 2023 3:32 pm

Cậu lớn giống bro K, cậu nhỏ giống vợ bro.

Khéo tay👍 phòng tắm mới trang trí, màu đẹp đó.

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by nhatrangdep Tue Apr 04, 2023 3:33 pm

CuTi009 wrote:
nhatrangdep wrote:ghệ cu Tèo hot không Tí ??


Ông che mặt lại chị Đẹp à Laugh Laugh Laugh


Bận cai' áo jacket tổ bố ... không co' hạp ..mà ổng chụp a little bit below nách up to head .... còn bao nhiêu che hết :Giggling: :Giggling: :Giggling:

Laugh Laugh chắc sợ Tí địa Laugh
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by LoveStory08 Tue Apr 04, 2023 5:25 pm

Gia Dinh dep va nhin hanh Phuc Chuc mung ! Very Happy
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by lamdzuyen Tue Apr 04, 2023 6:01 pm

mới vô thread em đọc tuởng bé nào ngoan hiền, lật trang thứ 2 em nhìn thấy hình cả nhà đều đẹp & trẻ ra nhiều quá … zooom zô rọi kiến loop…àh thì ra là bé Lúa!!! :Giggling:

_________________
Happiness is......being a Virgin! lol!
avatar

lamdzuyen


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 6:04 pm

8DonCo wrote:Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 775403390 Cu Tí .. thằng Tèo hihihi - Page 2 775403390 Thumb Up Thumb Up

Thanks anh Tám Cheer
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 6:05 pm

LDN wrote:Cậu lớn giống bro K, cậu nhỏ giống vợ bro.

Khéo tay👍 phòng tắm mới trang trí, màu đẹp đó.

Cảm ơn sis LDN Cheer
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 6:05 pm

nhatrangdep wrote:
CuTi009 wrote:
nhatrangdep wrote:ghệ cu Tèo hot không Tí ??


Ông che mặt lại chị Đẹp à Laugh Laugh Laugh


Bận cai' áo jacket tổ bố ... không co' hạp ..mà ổng chụp a little bit below nách up to head .... còn bao nhiêu che hết :Giggling: :Giggling: :Giggling:

Laugh Laugh chắc sợ Tí địa Laugh

Không biết ai địa ai à :Giggling: :Giggling: :Giggling:
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by CuTi009 Tue Apr 04, 2023 6:06 pm

LoveStory08 wrote:Gia Dinh dep va nhin hanh Phuc  Chuc mung ! Very Happy


Cảm ơn bé Love của thèng Tèo Laugh Laugh Laugh
CuTi009

CuTi009


Back to top Go down

Thumb up Re: Cu Tí .. thằng Tèo hihihi

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum