Ca sỹ Vy Oanh nhận được giấy triệu tập của PC02 nhưng không đến làm việc và gửi đơn cầu cứu. Vậy khi cơ quan công an gửi giấy triệu tập, người dân không đến có được không?