Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chuyện vui nho nhõ ....

View previous topic View next topic Go down

Chuyện vui nho nhõ .... Empty Chuyện vui nho nhõ ....

Post by HangHang Sat Oct 21, 2023 10:55 am

Tui rất thích ăn ớt .... Khỗ nỗi gia đình cũa tui khg một nai ăn ớt , tui mua ớt khg bao giờ cay , mua ớt trồng cũng khg bao giờ cay ...

Ngọai tui nói với má tui rằng :
_ Con Hằng nó là người hiền lành nhân nghĩa hiếu đạo .
Vừa nói xong mấy đứa em cười to tiếng nói :
_ Chị bá đạo thì có dữ hơn bà chằng , ngoại khg thấy thị hay đánh tụi con à ?
Ngọai nói :
_ Con khg thấy hã ? , nó mua ớt khg bao giờ cay , trồng ớt giống cay mà cũng khg cay , ngoại thấy nó rất nhiều lần mua ớt khg bao giờ cay .
Má cũa tui cũng hoạ thêm với ngoại :
_ Má cũng thấy chị cũa con rất thích ăn ớt nhưng mua ớt khg bao giờ cay , làm gì có người trồng hay mua khg bao giờ cay .
Mấy đứa em nói :
_ Chĩ là có dài trái khg cay thôi làm gì có nguyên vỹ khg cay .
Má tui lấy từ tũ lạnh ra vỷ ớt hôm qua tui mới mua , má nói :
_ Tụi bây ăn thữ vỹ ớt này đi , nó mới mua hôm qua đó .
Tụi nó nói :
_ Con sợ cay lắm khg dám ăn .
Má nói :
_ Cắn thữ thôi khg cay , nhưng hơi the thôi .
Đứa em trai kế nghe má nói nó lấy trái ớt cắn cắn nhay nhay trái đầu khg cay , trái hai cũng khg cay , cắt từ từ hết nguyên vỹ cũng khg cay .
Anh hai cũa tui nói :
_ Nó dữ lắm , thằng nào mà theo cua nó là nó chữi người ta cấm khg cho theo , đi học đứa nào ăn hiếp nó thì thí đánh con người ta bị thương luôn vậy mà má với ngoại nói nó hiền ?
Mấy đứa em cũng nói :
_ Tụi con cũng bị chị đánh te tua luôn .
Má nói :
_ Tụi bây làm cái gì sai nó mới đánh .
Mấy đứa em đôi chối :
_ Tụi con khg có làm gì sai chị cũng đánh .
Anh hai thấy mấy đứa em nói láo , anh nói :
_ Tao thấy hai thằng mày , đứa thì dấu giày cũa nó , đứa thì dấu đồng hồ cũa nó , chĩ có anh là bị nó đánh oan thôi , có lần bạn anh thương nó anh dụ nó đi ăn rồi thì anh bõ đi đễ nó ỡ lại cho thằng bạn cua nó ... Nó đợi hoài anh khg trỡ lại .... Thằng kia bão anh tạo cơ hội cho bạn anh cua nó .... Thế là nó tạc ly nước vô mặt bạn cũa anh , chiều về nó lấy dép chọy anh , xong chưa hã giận nó đánh đích anh .
Thằng em lên tiếng :
_ Anh làm anh hai anh mạnh hơn chị sao khg đánh lại ?
Anh nói :
_ Nó có võ , mấy đứa mình họp lại đánh cũng khg lại nó .
Lúc này má mới lên tiếng :
_ Thấy chưa má đã nói tụi bây làm cái gì sai nó mới đánh .
Ngoại vừa cười vừa nói tiếp lời :
_ Cã đám tụi bây ăn hiếp nó bị nó đánh là đáng đời .
Cã đám tụi nó xúm nhau đấu tố tội danh cũa tui .... Tui iên lặng .... khg thèm lên tiếng .... Anh hai cũa tui nói :
_ Sao nãy giờ nó ngồi im ru dzạ ?
Lúc này tui mới lên tiếng :
_ Anh với tụi nó đang tố tụng em thì em ngồi yên theo giõi , xong chưa ?
Má với ngoại đứng lên nói :
_ Rồi , xong rồi tụi bây lớn chuyện với nó , Tao đi trước đễ miễn giăn trúng .
Cã đám tụi nó thấy ngoại với má bõ đi thì tụi nó cũng lẹ lẹ đứng lên định chạy nhưng tui tóm được anh hai .... Một .... Hai .... Ba .... Chết cha mày chưa .....

Thế là tụi nó từng thằng bị tui thọp cỗ , tụi nó cầu cứu má .... Ngoại với má nói :
_ Tụi bây tự sữ đi ngoại khg binh được , nếu khg ngày mai khg ai nấu cơm .
Anh hai nói :
_ Lúc nãy ngoại nói nó hiền .
Mấy đứa em tiếp lời anh hai :
_ Chị hiền hơn bà chằng thôi .
Đứa em nhõ nó lên tiếng hát :
_ Bà chằng lữa sữa cầu tiêu ba giờ chiều đứt dây thiều lọt cầu tiêu .
Tui rượt tụi nó chạy vòng vòng ....

The End .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum