Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng, phát hiện 719 sản phẩm vi phạm và xử phạt 1,28 tỷ đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.