Our forum runs best with JavaScript enabled !

Bò bía .... Chuyện vui hôm qua .

View previous topic View next topic Go down

Bò bía .... Chuyện vui hôm qua . Empty Bò bía .... Chuyện vui hôm qua .

Post by HangHang Tue Apr 23, 2024 11:23 am

Bò bía mà khg có mùi bò hay thịt bò ngộ quá ....

Hôm nay lúc 3 giờ trưa , hơi vắng khách .... Cái con buồn ngũ nó bò vô mắt tui .... Chạy bộ trong mall hai vòng , uống một ly nước nóng , đễ đuỗi con buồn ngũ đi mờ nó khg chịu đi ...

Tui thã bộ ra đường tìm trái cây ăn cho tỉnh ngũ .... Ra mua trái thơm màu hồng , rồi thấy cũ sắn đẹp quá dzớt luôn ....Lúc trã tiền thì bà chũ khg lấy tiền biếu tui ăn free ... Cũ sắn ngon quá tui khg biết làm gì ăn ... Hỏi chị qua đường bã nói :
_Làm bò bía .
Tui khg thích thích thịt bò tui nói với bả :
_ Tui khg thích thịt bò .
Bả nói :
_ Lên online coi cách làm bò bía .
Coi xong tui đi mua carrot thì bà bán carrot khg lấy tiền .
Tui ghé qua mua lạp xưỡng ... Bà bán lạp xưỡng cũng khg lấy tiền ... bả hõi tui :
_ Bà biết ăn lạp xưỡng hôn đó ?
Tui nói :
_ Khg biết thì tui ăn thữ .
Bà giúp việc tiếp lời cũa chũ nói :
_ Lạp xưỡng thôi mà làm gì mà khg biết ăn .
Bà chũ nói với người làm :
_ Bà Hằng khg biết ăn đồ ăn Việt đâu , năm ngóai bã ăn bánh téc vô nhà thương E.R. báo hại chủ nhà hàng sợ teo chym luôn .
Bà giúp việc nói :
_ Thiệt hả ?
Bà chũ nói :
_ Thiệt , năm ngoái ,  bà Hằng ăn bánh téc trúng thực vô nhà thương , chưa hết đâu , lúc trước bà Hằng ăn chã giò ... Chiên còn hơi sống bã khg hây ăn luôn tới cuốn thứ hai bả nhận ra thịt còn sống , chiều về bã vô E.R. .. Chinatown ... Ai ai cũng biết bã khg quen ăn thức ăn V.N.
Bà chũ quay qua tui nói :
_ Tui chĩ bà làm lạp xưỡng , luột cho lap xưỡng chín xong rồi lăng trong cái chão cho nó giòn da rồi mới cắc xéo qua ăn .
Tui căm ơn xong đi ....

Chiều về tui làm bò bía ....

Khg biết ăn tương nên tui làm nước mắm , khg ăm tôm nhỏ nhỏ tui cũng khg làm luôn ....

Cái con gái ăn khen ngon nó quất luôn 6 cái , thằng rễ ăn10 cái .... Tui cuốn nhỏ nhỏ thôi .

Cái con gái ăn khg chê chổ nào ....

Thằng rễ nó nói :
_ Má , ăn cái này chấm nước tương mix. , thiếu nước chấm ... còn nữa thiếu tôm .
Cái con gái tui nói :
_ Khg có thiếu đâu .... Mấy thứ đó má khg biết ăn .
Thằng chồng nhìn vợ xong cười hehheheheheeeeeeeeee .
_ Sorry .

The End .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum